Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 30.11.2018 22:55:26 

POLICAJT VO VÝSLUŽBE

Činnosť riaditeľstva
 
 
Vážení členovia PVV

Riaditeľ PVV na deň 17. apríla 2010 o 14,00 hod. zvolal riadne zasadnutie Riaditeľstva PVV, kde sa prejednávali a prijímali dôležité rozhodnutia týkajúce sa ďalšieho smerovania PVV. O prijatých rozhodnutiach členov PVV budeme priebežne informovať. Na zasadnutí Riaditeľstva PVV sa zúčastnili nasledovní členovia:

Prítomní:
-Michal Čačko Riaditeľ PVV,
-JUDr. Karol Kúr Námestník R PVV
-JUDr. Karol Várady Námestník R PVV
-JUDr. Gabriel Szénási člen R PVV
-Rozália Tausková členka R PVV
-Ivan Švajda člen R PVV
-Jozef Viola člen R PVV
-Milan Mičkalík člen R PVV

Neprítomný :
-Ing. Ivan Tarabčík člen R PVV – účasť neospravedlnená


    

                                                                                                                                                                                                  Riaditeľ PVV
                                                                                                                                                 Michal Čačko
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOPlist