aktualizované: 01.11.2016 08:38:17 

POLICAJT VO VÝSLUŽBE

Príspevky
07.12.2016
• Stano  |  07.12.2016 17:27:38  |  IP: 176.61.---.---
Máme tu mesiac december 2016. Dnes bol krásny deň. Odpratával som sneh. V mojom dvore zrazu sa objavil Déžo z pradnou plastovou fliašov v ruke a prosíl má o jej naplnenie lebo cestuje autom z Humenného do Medzilaboriec a je smadny.Hovorím mú,necígaň, benzínka je o 30 metrov ďalej,chceš kradnuť ? Išiel som po hrubú palicu, ale už ufujazdil na aute spolu s komplicom. Zaregistroval som neuplnú ŠPZ, ktorá je HE-732..., auto staršie Hyundai Elentra svetlej farby. /bol na prieskum,alebo ešte horšie/ ?

06.12.2016
• Prevzaté zo stránky BZ EU  |  06.12.2016 11:09:01  |  IP: 85.237.---.---
Dokončenie...
DOVETOK : nie tak dávno sme boli všetci VD svedkami toho ako sa mali zdaňovať VD, 19 % daňou, ktorú podporoval aj BOSS Policajných odborov Litva a aj iní za masivného útoku na VD temer vo všetkých mediach, dopadlo to zatiaľ ako dopadlo-to vieme-nevalorizácia VD 2012, pokrívena val. VD do r. 2018 a dá sa predpokladať, že pred a v tomto termíne sa opäť roztočia kolesa masírovania ľudí v masmediach o nezaslužene vysokých VD výslužilcov, tak ako sme to už zažili, aj snaha o zdaňovanie všetkých VD, ktoré len-len, že pred 2-rokmi neprešlo.
Prvým možno v tomto smere pokusom o narušenie jednoty VD a o zdaňovanie niektorým VD až o 50 % má byť aj tento opakovaný návrh zákona /na tom sa získavajú voliči a za ktorý mimochodom hlasovalo 58 poslancov NR SR za Smer - Čaplovič/. V tomto smere zdaňovanie VD by bol vynikajúci právny precedens v prístupe k všetkým VD ozbrojených a záchranných zborov SR, a určite ľahšie aj po masívnej príprave v mediach by im možno a dá sa to asi aj predpokladať, prešlo budúce zdaňovanie všetkých vyplácaných VD o povedzme aj už o uvažovanou výškou dane napr. 19 %, teda na útechu a spokojnosť všetkých ostatných VD nebolo by to o 50 % ako u VD v návrhu zákona určených útvaroch a vybraných VD. Uvidíme,...počujeme...zažijeme... ak sa dožijeme...Všetko najlepšie všetkým VD a vyslúžilcom.
• Prevzaté zo stránky BZ EU  |  06.12.2016 11:06:59  |  IP: 85.237.---.---
• Pre inf.-čo sa šije k VD /zatiaľ ???/
Z progr. rokovania NR SR – november 2016
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky – Jurinová, + OĹaNO. Návrh zákona je koncipovaný tak, že prostredníctvom dane vyberanej zrážkou bude bývalým príslušníkom Štátnej bezpečnosti a ich bezpečnostných zložiek dodatočne strhávaných 50 % ich výsluhových dôchodkov. Keďže sa predpokladá, že príslušníci ŠTB majú dnes priemerné výsluhové dôchodky na úrovni 600 až 700 eur, ich zdanením by sa tak dostali približne na priemernú úroveň starobných dôchodkov v Slovenskej republike. Návrh zákona nerozlišuje medzi bývalými príslušníkmi Štátnej bezpečnosti podľa dĺžky vykonávanej činnosti, keďže samotná skutočnosť, že sa podieľali na popieraní základných práv a slobôd bude rozhodujúca na účely znižovania výsluhových dôchodkov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Na účely zdaňovania výsluhových dôchodkov bývalých príslušníkov bezpečnostných zložiek nebude smerodajné, ako dlho pôsobili v danej zložke, ale samotná príslušnosť k bezpečnostnej zložke, keďže jednotlivé osoby prechádzali v rámci rôznych zložiek ZNB, VB, VKR, ŽP, ÚOÚČ, SIS... a súčasne stanovenie rôznych kritérií podľa počtu odpracovaných rokov v jednotlivých zložkách by mohlo spôsobiť opačný efekt, a to neustále žaloby ohľadom dĺžky výkonu alebo pôsobenia v určitej bezpečnostnej zložke, čím by sa návrh zákona minul účinku.
Všimnite si prosím...
že autori tohto návrhu zákona- pamfletu, tvrdia, že je v súlade s Ústavou SR atď., pričom návrh sa zakladá jednoznačne na KOLEKTIVNEJ VINE, prezumkcie viny a retroaktivite u príslušníkov útvarov bezpečnosti štátu v JEDNOTNOM SYSTEME ÚTVAROV ZNB, a to bezohľadu na to na akej pozícií boli zaradení, tak sa v jednom vreci ocitli, pisárky, šoferi, sekretárky, garažmajstri, automechanici, vyplnovači pasov, kurieri a iní prísl. tu kmeňovo a evidenčné zaradení, ktorí možnože disidenta a nepriateľov štátu špionov, záškodníkov videli tak akurát iba vo filmoch ako napr. 30 prípadov mjr. Zemana a tak podobne a súčasne sa u týchto týmto dotknutých prisl. vôbec nezohľadňuje ich konkrétne zaradenie, dlžka služby či MOŽNOSŤ podielať sa na týrani, alebo inom prenasledovaní občanov bez ohľadu na prísne kontrolovanie zákonnosti postupov aj v súlade s vtedy platnou Ústavou /s určitou vynimkou v Stalinských a Gottwaldovských... 50-60 rokov, avšak takéto nezákonnosti a krutosti v postupoch orgánov štátu – mali a môžu byť aj teraz potrestane a uplatňované proti jednotlivcom, ktorí sa takýchto činov AK EŠTE ŽIJÚ, akýmkoľvek spôsobom a na akomkoľvek zaradení dopúšťali.
V tomto smere návrh obchádza ďalší dôležitý orgán štátu a to Prokuratúru a SÚDY,/na tých si autori asi netrúfli/, veď predsa nie príslušníci zložiek bezpečnosti štátu, ale priamo sudcovia /aj ešte žijúci a v talároch/ odsudzovali ľudí pri dokázaní viny podľa platných zákonov, v I. hlave TZ, resp. tisíce ľudí podľa § 109 za emigráciu prípravy a pokusy/, ale aj za iné konkrétne TČ proti štátu, čo je uplatňované všade na svete v každej krajine aj na GUANTANAME, tu ale ako je známe je to bez súdov....a demokratické,.. o tom tito poslankyne a poslanci NR SR, radšej pomlčia tu nevidia porušovanie ľudských práv a medzinárodného práva...
DOVETOK : nie tak dávno sme boli všetci VD svedkami
• JURAJ  |  06.12.2016 10:51:57  |  IP: 89.173.---.---
Ahojte! Mám dve otázky. Je tu niekto, kto: 1) slúžil aj s vojenčinou (§ 58 zákona 328/2002 účinného do 30.4.2013) viac ako 31 rokov a soc. poisťovňa mu v starobnom dôchodku zhodnotila aj obdobie služby, ktoré mu MV vo výsluhovom dôchodku nezhodnotilo? 2) je si vedomý, že nemá zhodnotené všetky obdobia poistenia a podniká v tomto nejaké kroky?

05.12.2016
• kokršpaniel  |  05.12.2016 20:52:20  |  IP: 213.181.---.---
Podľa poslancov za OĽaNO-NOVA sa Slovenská republika prijatím tohto návrhu zákona pripojí k iným krajinám, ktoré sa vyrovnali so svojou nedemokratickou minulosťou a siahli príslušníkom tajných služieb na ich výsluhové dôchodky alebo príplatky za služby v týchto tajných bezpečnostných zložkách.

Otázky možného rozporu takýchto právnych úprav s ľudskými právami a základnými slobodami zamietol pred dvoma rokmi Európsky súd pre ľudské práva, keď v plnom rozsahu odobril poľskú právnu úpravu znižovania výsluhových dôchodkov, pričom konštatoval, že „služba sťažovateľov v tajnej polícii, ktorá ostro potláčala základné ľudské práva chránené Európskym dohovorom, môže byť dostatočnou okolnosťou na stratu pridaných benefitov“, pričom k takémuto zásahu do ich výsluhových dôchodkov môže dôjsť aj spätnou právnou úpravou.
Keďže sa predpokladá, že vysokopostavení príslušníci ŠtB majú dnes priemerné výsluhové dôchodky na úrovni 600 až 700 eur, ich zdanením by sa tak dostali na priemernú úroveň starobných dôchodkov v Slovenskej republike.

http://aktualne.atlas.sk/slovensko/politika/budaj-estebaci-si-vysluhovy-dochodok-nezasluzia-musime-vyrovnat-minulostou.html

23.11.2016
• Juraj  |  23.11.2016 19:05:09  |  IP: 85.216.---.---
Ďakujem za vysvetlenie , ale som toho názoru že aj stade sa to dostane do správnych uší alebo na ten správny stôl.Len akú dobu to bude trvať.Neostáva nič iné ako vytrimať .
• odkaz pre Juraja  |  23.11.2016 08:39:02  |  IP: 91.148.---.---
Tento otvorený list bol zverejnený len na tejto stránke, lebo po skúsenostiach, že som viac ako dva otvorené listy adresované Ficovi zaslal všetkým denníkom ale ani jeden nenabral takú odvahu aby sa aspoň na to opýtal nieto ešte zverejnil . Taká cenzúra aká teraz vládne taká nevládla ani za hlbokej socialistickej totality!!! Áno je to len a len o svedomí niektorých sudcov. Ak napr. krajský súd v Žiline zruší nezákonné vydané rozhodnutie SP, tak následne "nezávislý a nestranný senát" NS SR zruší jeho rozhodnutie na základe podaného odvolania SP a následne sudkyňa, ktorá predtým rozhodla podla svojo svedomia správne za 10 min na pojednávaní toto svoje právne svedomie opraví a potvrdí nezákonne rozhodnutie SP bez jediného zdôvodnenia. A potom sa môžete odvolať zase vy ale to prebehne na NS najmenej 3 roky. Pochopiteľne, že NS SR už takéto rozhodnutie súdu prvého stupňa potvrdí už bez možnosti odvolania sa !!! Takto je dostupná a bude dostupná spravodlivosť podľa ministerky spravodlivosti. Keď napísete sťažnosť na sudcov, že nerešpektujú článok 144 ods. 1 Ústavy SR, tak predsedníčka NS SR ale aj iných súdov ako aj ministerka spravodlivosti odpíšu, že ony nemajú právo zasahovať do rozhodovacej činnosti - pochopiteľne o čo ju ani v jednej sťažnosti nežiadam. Žiadam len a len vždy to aby aj sudcovia rešpektovali to čo im je z tohto článku ústavy záväzné. Za drzosť a aroganicu súdnej moci treba považovať to, že napr. napíšete sťažnosť ministerke, tak od Vas žiadajú zaplatiť 6,50 Eur. Ak nezaplatíte, tak sa zo sťažnostou ani nebudu zaoberať. Ak zaplatíte, tak zase sťažnosť zamietnu ako neopodstnenú a vy ste o uvedenú sumu chudobnejší ale ministerstvo získalo do svojho rozpočtu zadarmo 6,50 Eur. Takáto je demokracia a nezávislosť sudov a sudcov v právnom a demokratickom štáte - Slovenskej republike. Ale netreba sa vzdávať, treba bojovať.

22.11.2016
• Roman  |  22.11.2016 22:53:38  |  IP: 176.61.---.---
Pištovi velmi pekne ďakujem za výklad zo srdca, ale je to tak na slovenských súdoch. Konajú asi podľa toho ako sa v uvedený deň sudca vyspal, alebo to je na politickú objednávku.
• Pišta  |  22.11.2016 21:03:00  |  IP: 178.41.---.---
Pre Romana z 20.11.2016 o 11.16.hod. Tak ako napísal Juraj.Je to úplne jedno či "do" alebo "k". Podstata je v tom, že k 31.12.1999 boli zrušené pracovné kategórie. Ja som odišiel po roku 1999 a nemal som problém. Môj kolega odišiel v roku 1992 a tiež nemal žiadny problém. Soc. poisťovňa to uznala aj bez súdov. Ak Vám to na súde "neprešlo" tak treba asi hľadať chybu niekde inde alebo pochybil súd.
• Juraj  |  22.11.2016 15:37:48  |  IP: 85.216.---.---
Kde všade bol zverejnený tento otvorený list ?Nový príspevok
nick  
text
 
 
270+3sedem  =  
Vyplňte kontrolu proti SPAMu.
TOPlist