aktualizované: 11.12.2016 12:13:13 

POLICAJT VO VÝSLUŽBE

Príspevky

Free JavaScript from
Rainbow Arch

17.01.2017
• pena  |  17.01.2017 12:14:56  |  IP: 62.197.---.---
https://www.aktuality.sk/clanok/407419/na-policii-vznikli-nove-odbory-kritizuju-kalinakov-rezort/

Zaujímavé

15.01.2017
• Miro  |  15.01.2017 19:11:11  |  IP: 89.173.---.---
Pre Rada 15.01.2017, resp. jorge, aby nevznikla dezinformácia vybral som z príspevkov Informácie pre VD o SD , ako je nižšie v príspevku z 13.01.2017 19:58:53 orientačne uvedené /iba je sa potrebné preklikať/ je tam oveľa viac užitočných informácií : napr. z 5. decembra 2016 o 11:24 " Všetci kolegovia hasiči a colníci poberatelia výsluhových dávok (aj keď nemajú kategórie funkcií), majú nárok na započítanie doby služby hasiča a colníka pre výpočet výšky ich starobného dôchodku. Takisto nemusia mať ďalších najmenej 15 rokov civilného zamestnania nakoľko do doby poistenia pre nárok na SD sa hodnotí celá doba poistenia vrátane doby poistenia zhodnotenej v osobitnom systéme. V prípade,že Vám bola Vaša žiadosť o SD zo strany SP z vyššie uvedených dôvodov zamietnutá alebo poberáte SD vypočítaný len z civilných rokov žiadajte Sociálnu poisťovňu o nápravu." Viac informácií k problematike je v príspevkoch.(prípadne aj pre ďalších kolegov-kolegyne záujemcov).
• juraj  |  15.01.2017 13:30:55  |  IP: 85.216.---.---
Pracovné kategórie boli zrušené 31.12.1999.
• Rado  |  15.01.2017 12:52:41  |  IP: 176.61.---.---
... ktorý už má aj SD,musi ...
• Rado  |  15.01.2017 12:40:38  |  IP: 176.61.---.---
Pre JORGE. Je to tak. Hasiči do 31.12.2007 boli zaradeni do II.pracovnej triedy. Z toho plinie, ak hasič by chcel VD,ktorý už má, musí mať odrobených v civilnom sektore aj so školou ďalších 15 rokov. Ak ich nemá, súd prehrá. Ostane mu iba dobrý pocit, že robil pre štát.

13.01.2017
• Miro  |  13.01.2017 19:58:53  |  IP: 89.173.---.---
pre jorge - skúste, či by nepomohlo pri starobných dôchodkoch na základe úracovných kategórií a kategórií funkcií skontaktovať sa s advokátskymi kanceláriami, ktoré zastupujú výsluhových a starobných dôchodcov.Sú na web stránkach silových-bezpečnostných zložiek podľa krajov Slovenska už uvádzaných v rubrikách informácie pre VD o SD (príspevky) www.bezpzlozky.eu, prípadne na webe APVV "Starobné dôchodky" - Aktualizácia 5. .. len, s tou informáciou ste sa už možno stretol.Možno už "AK" tieto problémy u VD/SD riešili.
• jorge  |  13.01.2017 13:15:14  |  IP: 188.167.---.---
Dobry den prajeme ...prosim vie niekto nieco o priznavaní SD pre pre hasočov v.v......Dakujeme

09.01.2017
• Miro  |  09.01.2017 18:25:41  |  IP: 89.173.---.---
Pri §-fe 68 odst.3 - sa mi nedopatrením (pri výpočte valorizácie VD) voľným podaním "vloudila chybička", takže presne je to v zákone takto: Výsluhový dôchodok sa zvyšuje o pevnú sumu, ktorá sa zistí ako podiel pevnej sumy zvýšenia starobného dôchodku ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení a čísla 30, a takto zistená suma sa vynásobí ustanoveným koeficientom. Koeficient za 15 rokov trvania služobného pomeru sa ustanovuje číslom 1 a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa tento koeficient zvyšuje o 2. Do doby trvania služobného pomeru sa na účely zvýšenia výsluhového dôchodku nezapočítava doba výkonu služby zhodnotená zvýhodneným započítaním podľa § 59 a doba služobného pomeru zvýšená podľa § 123 ods. 2 písm. a) s tým, že ak doba trvania služobného pomeru bez započítania doby výkonu služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním podľa § 59 je menej ako 15 rokov, ustanovený koeficient je číslo 1. ... Takže v r. 2017 - 8.20 eúr (výška valorizácie SD) deleno 30 krát ...atď., ako je písané.
• Miro  |  09.01.2017 09:16:42  |  IP: 89.173.---.---
pre Jerguša.Áno, starobné dôchodky na základe pracovných kategórii a kategórií funkcií, či klasické starobné dôchodky od 1. januára 2017 o 8,20 eúr, výsluhové dôchodky od 1. júla 2017 podľa zákona 328/2002 Z.z. §-fu 68 ods.3 - číslo 30 deleno počet odslúžených rokov krát koeficient.Koeficient je za 15 rokov služby 1 a k jedničke sa pripočitáva za každý ďalší odslúženy rok číslo 2.Ku koeficientu 1 sa pripočítajú čísla za ďalšie roky.Tabuľka valorizácie VD r. 2017 je aj na web stránkach napr. www.bezpzlozky.eu - rubrika výročia nevalorizácie.SD, aj VD = súbeh dôchodkov.Každý je valorizovaný zvlášť.Od r. 2018 budú výsluhové dôchodky valorizované podľa zákona 328/2002 Z.z. §-fu 68 odst. 16, t.j., ako civilné starobné dôchodky.
• Jerguš  |  09.01.2017 08:40:39  |  IP: 91.127.---.---
Chcel by som Vás poprosiť, či aj výsluhovým dôchodcom, ktorí poberajú aj SD sa im bude tento zvyšovať v r. 2017. Ak áno o akú sumu?Nový príspevok
nick  
text
 
 
529-4štyri  =  
Vyplňte kontrolu proti SPAMu.
TOPlist