aktualizované: 20.12.2015 09:31:47 

POLICAJT VO VÝSLUŽBE

Príspevky

Free JavaScript from
Rainbow Arch

10.02.2016
• Miro  |  10.02.2016 08:59:50  |  IP: 89.173.---.---
Informácia pre Dedo z Martina, aj ostatných kolegov.Informácie sú tiež aj na http://www.bezpzlozky.eu/2014/12/diskriminacia-vysluhovych-dochodcov/#comment-3966
Z dôvodu zosynchronizovania (kto má záujem a možnosť): "“Bolo by dobre (kto býva v okolí Martina) aby prišiel na túto besedu. Pre serióznosť a korektnosť jej pošlem dopredu písomne problém a okruh čo najviac trápi bývalých policajtov z oblasti starobných dôchodkov”..Iba poznamenám, aj ostatných výsluhových dôchodcov bývalých príslušníkov všetkých silových zložiek.Otázky nezákonného nepriznávania, krátenia SD,..atď., sa týkajú širokého spektra VD.
• Miro  |  10.02.2016 07:31:12  |  IP: 89.173.---.---
Pre Bohuša.Iba aby sme to nepomiešali.
Sú dva druhy dôchodkov klasický starobný dôchodok od 62 rokov fyzického veku, resp. predčasný starobný dôchodok od 60 rokov.
§§ 21 a 174 - sú starobné dôchodky na základe kategórií funkcií.§ 21 je 55 a 57 rokov. § 174 je 55,56,57,58, 59..60 rokov fyzického veku už nie je podľa kategórií funkcií..Tieto dôchodky na základe kategórií funkcií SP priznáva, keď doteraz priznala okolo 10 000 a zo 2000 nepriznala, pričom sa dosť kolegov súdi..
K poslednej vete: ": služba trvala do 31.12.1999, potom by to bolo celkom OK z kostolným poriadkom ?"..podľa mňa by to nebolo v poriadku, pretože služba trvá aj cez dátum 31. decembra 1999 (pričom pokračuje ďalej) a to je zase dôležité pre približne 5000 kolegov, ktorí budú v nárokoch na SD podľa kategórií funkcií dobiehať až do cca. roku 2025 - 2027. S tým dátumom 31.12.1999 až by sa malo niečo robiť, tak by sa to dalo najskôr legislatívnym procesom, poprípade súdnou cestou.Ešte info., čo som čítal:Vojakov (policajtov), ktorí odišli do civilu v priebehu roka 1999 sa dátum 31.12.1999 netýka, majú výnimku, ale to je potrebné overiť aj na príslušnej pobočke SP - koho by sa to týkalo..
Ešte sa ospravedlňujem - bolo to od Bohuša pre dedo z Martina, ale mal som zopár myšlienok, tak som to uviedol.

09.02.2016
• Bohuš  |  09.02.2016 22:24:17  |  IP: 176.61.---.---
Pre deda z Martina:
Prijemný večer prajem. Pravda je taká, že ten § 174, ods.1 pis.a/b/c/ musia byť splnené roky /55 až 60/ rokov a odslužené roky v I.aII. kategorii funkcii do20 rokov, čiže 19 rokov a 29 /30/dní. Nerozumiem tomu, že sú tam uvedené roky od 55do60 rokov, keďže socialna polisťovňa priznáva starobný dôchodok /súbeh/ až pri datume dovršenia 62 rokov ? V predchádzajúcom članku som napísal 60 rokov, je to chýba. Spravne je 62 rokov. Je to tak, nakolko socialna poisťovňa už to odpísalá, čiže zamietla žiadosti o súbeh SD k VD. Preto prosím aby na tomto stretnutí sa diskutovalo o tomto zlom datume K 31.12.1999, kde je rozumieť, že služobný pomer mal trvať k tomuto dňu až služba mala trvať naďalej, trebars až k dnešnému dňu.
Podľa Vášho nazoru by tam malo byť : služba trvala do 31.12.1999, potom by to bolo celkom OK z kostolným poriadkom ?
• Miro  |  09.02.2016 15:10:15  |  IP: 89.173.---.---
Ešte k § 174 - Podmienkou vzniku nároku na starobný dôchodok podľa odseku 1 je, že zamestnanie I.
pracovnej kategórie alebo služba I. alebo II. kategórie funkcií trvali k 31. decembru 1999; za
zamestnanie sa na tieto účely považujú i náhradné doby a doby uvedené v § 5 ods. 1 a v § 6
ods. 1 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 117/1988 Zb.
Z uvedených ustanovení je zrejmé, že pri splnení podmienok :
- podľa § 174 musí byť splnená aj podmienka, že služobný pomer k 31.12.1999 trval.
Prevzaté z web stránky APVV - ten ods. 2 zatiaľ nikto nezrušil.Aký môže byť iný právnický výklad odstavca 2? Zatiaľ, čo som počul, sa Sociálna poisťovňa aj o dátum 31.12 1999 opiera a robí to veľa zlého..
• Miro  |  09.02.2016 14:55:30  |  IP: 89.173.---.---
Info. Pre Dedo z Martina - "Tieto nároky sa môžu uplatniť až do 31.12.2023.Ak niekto tvrdí opak tak je to nezákonné !!!!!"
http://www.bezpzlozky.eu/2014/12/novelizacia-zakona-c-4612003-z-z/
Dátum 31.12.2023 - bol zrušený.
NR SR prijala zákon č.140/2015 zo dňa 16.júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a niektoré iné zákony. Hlavnou zmenou je prijatie tzv.vyrovnávacieho príplatku a minimálneho dôchodku. Pre bývalých príslušníkov ozbrojených síl a bezpečnostných zborov je dôležitá skutočnosť,že novelizácia zrušila hranicu priznávania nadobudnutých práv z tzv.pracovných kategórií,ktorá bola do 31.12.2023 a stanovila nárok všeobecne.
Týmto sa podarilo zabezpečiť nadobudnuté nároky z kategórií aj po roku 2023 do budúcnosti. Podarilo sa teda realizovať návrhy,ktoré sme prezentovali na webových stránkach ZV SR a neskôr na tomto webe ako i v mailovej a písomnej korešpondencii jednotlivcov a i organizácii ZV SR,ČASOD,KVV SR, APVV SR,VV Bratislava, ktoré boli adresované poslancom, politickým stranám a NR SR. Vďaka patrí najmä Konfederácii odborových zväzov SR,ktorá už dlhšiu dobu navrhovala takéto riešenie pri hájení práv bývalých baníkov. Zmena sa týka asi 150 baníkov a 200 vojakov a 200 policajtov,ktorí dosiahnu znížený vek po roku 2023.
Bližšie z dôvodovej správy je na www.bezpzlozky.eu
• Dedo z Martina  |  09.02.2016 13:42:33  |  IP: 91.148.---.---
Pre Mira Bohuša a ostatných. Je nezmysel ak niekto tvrdí, že ten kto mal ešte pred dátumom 31.12.1999 odslúžených viac ako 20 rokov alebo "len 19, 18,17 a menej že má nárok na starobný dôchodok len po dosiahnutí dôchodkového veku - 60 rokov. Tak isto je nezmysel a nezákonné ak niekto tvrdí, že podmienka na starobný dôchodok v 55,56,57,58 a 59 rokov je že ešte 31.12.1999 musí vykonávať službu. Podľa § 174 ods. 1 je jasne dané, že túto podmienku musí splniť najneskôr k 31.12.1999, teda nie že túto podmienku musí plniť aj dňom 31.12.1999:.
Podľa § 174 zákona č. 100/1988 dosiahnutím 56 rokov veku má narok na starobný dôchodok ak vykonával k 31.12.1999 službu I. kat. funkcií najmenej 19 rokov, v 57 rokov veku má nárok na starobný dôchodok vykonával k 31.12.1999 službu v 18 rokov v I.kat. funkcií. v 58 rokov veku má nárok na starobný dôchodok ak odslúžil k 31.12. 1999 16.rokov I kat.funkcií alebo 17,5 roka v II.kat. funkcií a v 59 rokov veku má nárok na st. dôchodok ak k 31.12.1999 mal odslúžené v 15 rokov či už v I alebo druhej kat. funkcií. Tieto nároky sa môžu uplatniť až do 31.12.2023.Ak niekto tvrdí opak tak je to nezákonné !!!!!
• Dedo z Martina  |  09.02.2016 13:18:37  |  IP: 91.148.---.---
Informácia pre všetkých. Dňa 23.2.2016 o 15 hod. bude v kine Strojár v Martine, diskusia s JUDr. Monikou Jankovskou štátnou tajomníčkou Ministerstva spravodlivosti SR a kandidátkou strany Smer vo voľbách . Je síce uvedené že beseda bude zameraná "ako sa brániť proti nekalým praktikám nebankových subjektov a následným exekúciám" ale myslím si že ako štátna tajomníčka (a ak sa nemýlim tak aj ako býv. sudkyňa) by mala vedieť odpovedať aj na otázka nezákonného nepriznávania, krátenia a odňatia starobných dôchodkov.Ja osobne pôjdem na toot stretnutie aj keby sa p. Fico rozhodol , že bude rešpektovať požiadavku na stretnutie od 16.hod. s takýmito nespokojnými dôchodcami. Bolo by dobre (kto býva v okolí Martina) aby prišiel na túto besedu. Pre serióznosť a korektnosť je pošlem jej dopredu písomne problém a okruh čo najviac trápi bývalých policajtov z oblasti starobných dôchodkov.

08.02.2016
• Miro  |  08.02.2016 19:30:41  |  IP: 89.173.---.---
pre Bohuša, ale aj deda z Martina - .."že veľa chlapov slúžilo do 19 rokov v I.a II. kat.funkcii a odišli na VD do 1.12.1999. Títo všetci nemajú nárok na skorší starobný dôchodok /súbeh/ do veku 60 rokov, nakoľko k 31.12.1999 už neslúžili". Podľa mňa "celú tú "šarapatu" robí § 21 zákona 100/1998.Tie príklady pre pochopenie sú trefné a pravdivé.V tom druhom príklade je použitý § 174 zákona 100/1998 kde už je zmäkčenie zákona pre všetkých, ktorý slúžili cez dátum 31.12.1999, tak ako popísal Bohuš a budú dobiehať v nárokoch na SD podľa kategórií funkcií pôvodne do 31.12.2024, ale tento dátum bol už našťastie zrušený..
ešte pre deda z Martina - nechcem na stránke rozpisovať podrobnosti §§ 21 a 174 - pre informáciu sú tiež na web stránke APVV v rubrike Starobné dôchodky..Aktualizácia 1.A či je to diskriminácia - najskôr áno - § 21 je tvrdší a až odmyslíme zdravotné a organizačné dôvody (15 rokov služby), § 21 vyžaduje odslúžiť na priznanie SD 20 rokov.Tak ako píše Bohuš - najviac zla robí dátum 31.12.1999.
• Bohuš  |  08.02.2016 18:54:08  |  IP: 176.61.---.---
pre deda z Martina
datum K 31.12.1999 /jeho zrusenie/, myslel som to tak, ze je to diskriminačný pre veľa ozbrojencov a to tým, že veľa chlapov služilo do 19 rokov v I.a II. kat.fumkcii a odišli na VD do 1.12.1999. Títo všetci nemajú nárok na skorší starobný dôchodok /súbeh/ do veku 60 rokov, nakoľko k 31.12.1999 už neslúžili. Na základe toho dátumu K 31.12.1999 musia čakať na súbeh dôchodkov do dovršenia veku 62 rokov. Toto každý ozbrojenec vie, že od 1.1.2000 ketegorie funkcii neexistujú a počítajú sa za III. kategoriu. Príslad pre pochopenie. Janko má odslúžených 19 rokov a l mesiac. Na VD odišiel 1.12.1999 nemá nárok na súbeh dôchodku, nakoľko K 31.12.1999 nebol v službe. Po 2.- Gejza má odslúženo ako ozbrojenec tiež tak isto 19 rokov a 1 mesiacv I a II. kat. funkcii, ale na VD odišiel k 1.1.2000 alebo k 31.12.1999, čiže dňa 31.12.1999 ešte bol v služobnom pomere. Myslim si, že mal by si to porozumieť. Jednému patrí a druhému nepatrí. Je to diskriminácia ? Alebo sa to da povedať aj inak _?
• juraj  |  08.02.2016 09:58:24  |  IP: 89.173.---.---
Tie rozsudky by bolo vhodné zverejniť už dnes.Budú mať rovnakú silu.Nový príspevok
nick  
text
 
 
282-8dva  =  
Vyplňte kontrolu proti SPAMu.
TOPlist