aktualizované: 31.01.2014 12:08:31 

POLICAJT VO VÝSLUŽBE

Príspevky
16.09.2014
• juraj  |  16.09.2014 13:01:13  |  IP: 89.173.---.---
Vidím, že neriešil, ale aspoň objasním. Mám VD i SD, ale proti sume SD som sa odvolal. Pri určovaní percent základu pre výpočet VD, MV počíta do 30 rokov - to je strop - 60 % základu, ktoré pri priznávaní VD sú rozhodujúce. Roky služ. pomeru naviac "prepadali v prospech štátu". SP vypočíta teoretický dôchodok od skončenia základnej školy - všetky obdobia poistenia. Potom, aby nedošlo k duplicitnému výpočtu z toho istého obdobia sa spýta ministerstva vnútra: "vy ste mu VD z koľkých rokov vypočítavali?" A MV dá odpoveď: "Z celého odobia služby a voj. služby - t.j. napr. 38 rokov." SP toto obdobie odráta a preplatí iba obdobie prípravy na povolanie t. j. učňovskú školu, strednú školu a pod. - po nástup na voj. službu, t. j. zhruba 3,5 roka. Ide o to, že ak policajt slúži akokoľvek dlho nad 30 rokov, jeho VD je 60 % základu, ktoré získa za tridsiaty skončený rok trvania sl. pomeru. Ďalej MV neráta, ale aj roky naviac hlási ako roky rátané a preto ich aj SP z priznávania SD vyškrtne.
• Michal  |  16.09.2014 12:52:18  |  IP: 178.41.---.---
Zatiaľ to bolo tak a teraz príde prekvapenie!

Na rokovanie NR SR je pripravený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z.z. o poskytovaní vianočného príspevku .... a v ňom je navrhované aj : V § 1 odsek 10 znie: „ Na účely poskytovania vianočného príspevku poberateľovi dôchodku uvedenému v odsekoch 1, 2 a 5 sa prihliada aj na
a) dôchodok vyplácaný z cudziny, ktorý je obdobný dôchodku uvedenému v písmene b)
alebo v odseku 1,
b) dôchodok vyplácaný podľa osobitného predpisu,2) ktorý nie je uvedený v odseku 2,
c) dôchodok vyplácaný podľa osobitného predpisu.5)“.
V dôvodovej správe je uvedené aj : „ V súvislosti s pôvodným zámerom poskytovania vianočného príspevku, ktorým je zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie nízkopríjmových poberateľov dôchodkov sa navrhuje, aby sa pri posúdení nároku na vianočný príspevok prihliadalo okrem príjmov zo systému sociálneho poistenia aj na dôchodky poberané z osobitného systému sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov, nakoľko väčšina z judikátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zaoberajúcich sa dôchodkovými nárokmi (napr. judikáty Najvyššieho súdu Slovenskej republiky – sp. zn. 9 SO 112/2009; sp. zn. 7 So 155/2008) poukazujú na prepojenosť všeobecného dôchodkového systému a systému sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov. Predloženým návrhom zákona sa navrhuje aj :
- na účely posúdenia nároku na vianočný príspevok zohľadnenie súm dôchodkov vyplácaných zo systému starobného dôchodkového sporenia, z osobitného systému sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov a z cudziny.

Z uvedeného je zrejmé, že v roku 2014 bude pre splnenie podmienok priznania vianočného príspevku posudzovaný už úhrn súm dôchodkov nielen zo všeobecného ale aj osobitného systému !!!

15.09.2014
• Michal  |  15.09.2014 21:44:24  |  IP: 78.99.---.---
VD a SD sú samostatné dôchodky!

14.09.2014
• výmoľ  |  14.09.2014 21:10:58  |  IP: 188.112.---.---
z toho jasne vyplýva, že nikdy netreba nič konať a robiť naviac, pretože čo? Pretože sa to nevypláca a to doslovne!!!
• juraj  |  14.09.2014 14:07:44  |  IP: 89.173.---.---
Ahojte. Riešil tu už niekto, že ak policajt slúžil viac ako 30 rokov - napr. 38, na výpočet maximálneho VD stačílo 30 odslúžených rokov, ale pri výpočte SD, OSZ MV oznamuje, že už mu preplatili 38 rokov a tým znemožní, aby 8 rokov poistenia preplácala sociálna poisťovňa?

12.09.2014
• anonym  |  12.09.2014 09:54:56  |  IP: 85.237.---.---
pre pepa. ak nsúbeh VD+SD nepresiahne 496...éčok- dostaneš, ak presahuje VD nedostanú nič.

11.09.2014
• pepo  |  11.09.2014 15:00:26  |  IP: 62.197.---.---
Dnes, 11.9.2014, mala byť prijatá novelizácia zákona o vianočných príspevkoch pre dôchodcov na rok 2014. Rád by som vedel, či sa do sumy pre výpočet vianočného príspevku bude rátať suma SD + VD , ako to bolo avízované . Ak by to niekto vedel, prosím nech link, lebo som to nemohol zatiaľ nájsť. Ďakujem , prajem veľa zdravia a pohody . Pepo .
• anonym  |  11.09.2014 12:12:08  |  IP: 195.28.---.---
co to znamena, vsetko je v najlepsom poriadku
?
• riko  |  11.09.2014 11:26:46  |  IP: 87.244.---.---
vsetko je v najlepsom poriadku

10.09.2014
• Fero  |  10.09.2014 11:09:50  |  IP: 78.99.---.---
Už nespím, vstal som pre hodinouNový príspevok
nick  
text
 
 
887+1šesť  =  
Vyplňte kontrolu proti SPAMu.
TOPlist