aktualizované: 14.12.2014 11:59:27 

POLICAJT VO VÝSLUŽBE

Príspevky
18.12.2014
• Všimnite si prosím komentár a dovetok...  |  18.12.2014 14:11:34  |  IP: 85.237.---.---
Všimnite si...
že autori tohto návrhu zákona- pamfletu, tvrdia, že je v súlade s Ústavou SR atď., pričom návrh sa zakladá jednoznačne na KOLEKTIVNEJ VINE príslušníkov útvarov -bezpečnosti štátu v zložke ZNB, a to bezohľadu na to na akej pozícií boli zaradení, tak sa v jednom vreci ocitli, pisárky, šoferi, sekretárky, garažmajstri, vyplnovači pasov a iní tu kmeňovo evidenčné zaradení, ktorí možnože disidenta a nepriateľov štátu špionov, záškodníkov videli tak akurát možno vo filmoch ako napr. 30 prípadov mjr. Zemana a tak podobne a súčasne sa u ostatných prisl. vôbec nezohľadňuje ich konkrétne zaradenie, dlžka služby či možnosť podielať sa na týrani, alebo inom prenasledovaní občanov bez ohľadu na prísne kontrolovanie zákonnosti postupov aj v súlade s vtedy platnou Ústavou /s určitou vynimkou v Stalinských a Gottwaldovských 50 rokov, avšak takéto nezákonnosti a krutosti v postupoch orgánov štátu – mali a môžu byť aj teraz potrestane a uplatňované proti jednotlivcom, ktorí sa takýchto činov akýmkoľvek spôsobom a na akomkoľvek zaradení dopúštali.
V tomto smere návrh obchádza ďalší dôležitý orgán štátu a to SÚDY,/na tých si autori asi netrufli/, veď predsa nie príslušníci zložiek bezpečnosti štátu, ale priamo sudcovia /možno aj ešte žijúci a v talároch/ odsudzovali ľudí pri dokázani viny podľa platných zákonov, v I. hlave TZ, resp. tisíce podľa § 109 za emigráciu prípravy a pokusy/, ale aj za iné konkrétne TČ proti štátu, čo je uplatňované všade na svete v každej krajine aj na QUANTAMANE, tu ale ako je známe je to bez súdov....a demokratické o tom tieto poslankyne radšej pomlčia tu nevidia porušovanie ľudských práv a medzinárodného práva...
Dovetok : nie tak dávno sme boli všetci VD svedkami toho ako sa mali zdaňovať VD, 19 % daňou, ktoru podporoval aj BOSS Policajných odborov Litva a aj iní za masivného útoku na VD temer vo všetkých mediach, dopadlo to zatiaľ ako dopadlo-to vieme-nevalorizácia VD 2012, pokrívena val. VD do r. 2016 a dá sa predpokladať, že pred a v tomto termíne sa opäť roztočia kolesa masírovania ľudí v masmediach o nezaslužene vysokých VD vyslužilcov, tak ako sme to už zažili, aj snaha o zdaňovanie všetkých VD, ktoré len-len, že neprešlo. Prvým možno v tomto smere pokusom o narušenie jednoty VD a o zdaňovanie niektorým VD až o 50 % mal byť aj tento návrh zákona /na tom sa získavajú voliči a za ktorý mimohodom hlasovalo 58 poslancov NR SR/. V tomto smere zdaňovanie VD by bol vynikajúci právny precedens v prístupe k všetkým VD ozbrojených a záchranných zborov, a určite ľahšie aj po masívnej príprave v mediach by im možno a dá sa to asi aj predpokladať, prešlo budúce zdaňovanie všetkých vyplácaných VD o povedzme aj už o uvažovanou výškou dane napr. 19 %, teda na útechu a spokojnosť VD nebolo by to o 50 % ako u VD určených útvaroch a vybraných VD ako znie terajší návrh predkladateľov. Uvidíme,...počujeme...zažijeme..
• jopaz  |  18.12.2014 10:09:36  |  IP: 95.131.---.---
neviem prečo je to tak, že na tej časti republiky sa rodia do novodobej politiky také "múdre sliepky" /nedávnej minulosti jednu náš Janíček nazval sprostú kravu/, len čo sa jedna vytratila a už má nástupcu, alebo tá funkcia /podpredsednícka/ láka blbcov-idiótov??????????

17.12.2014
• stefan  |  17.12.2014 22:27:37  |  IP: 91.127.---.---
kolegovia ja si myslím, že tie osoby čo navrhujú nezmysly voči nám vyslúženým policajtom sú akosi mimo svojho ja nakoľko povedzme si otvorene, koľko mali vtedy rokov a majú teraz a budu vymýšľať sprostosti .V keby sme ny slúžievali boli riadené mrazy a rád by som bol p.Jurinovú alebo Matoviča videl v noci na ulici pri 30 stupňových mrazoch.Veď by boli zamrzli ako cencúle. A preto si nevedia Vážiť ani zdravie a nemajú ani kultúru správania nebodaj úctu k nám starším vyslúženým policajtom. Nič poriadne nedokázali ale len kritizujú a pre všetkých občanov nerobia tiež nič.Myslím si, že keby neboli v parlamente a nemali taký plat tak by tak nevyskakovali . tak si to ja myslím. a všetkých Vás zdravím a držme sa kým nám ako tak zdravie slúži ktoré sme nehalí počas výkonu na uliciach v mrazoch pre našu republiku a teraz je tu za to takáto odozva.
• Pre inf.-čo sa šilo k VD--dokončenie  |  17.12.2014 10:18:07  |  IP: 85.237.---.---
Sekretariáte námestníka ministra vnútra ČSSR pre riadenie federálnej spravodajskej služby (1970 - 1971), Bezpečnostnom odbore MV SSR (1969 - 1971), Organizačno-bezpečnostnom úseku MV ČSR (1969 - 1971), Hlavnej správe ŠtB MV SSR (1969 - 1974), Prezídiu pre bezpečnosť MV (1948 - 1950), Odbore BA Skupiny I - Bezpečnosť MV (1948 - 1950), Veliteľstve ŠtB (1950 - 1952),
Hlavnej správe vojenskej kontrarozviedky (1952 - 1953), Správe štátno-bezpečnostného vyšetrovania (1953), Krajskom veliteľstve ŠtB (1950 - 1952) a útvaroch im podriadeným, Krajských správach ŠtB (1953 - 1953) a útvaroch im podriadeným, II. správe MV (1953 - 1963), II. správe MV (neskôr FMV, 1964 - 1974), III. správe MV (1953 - 1963), IV. správe MV (1953 - 1963), V. správe MV (1952 - 1962), VI. správe MV (1953 - 1963), XI. správe FMV (neskôr ZNB), 1., 2., 3., 4., 5. samostatnom sektore ministerstva národnej bezpečnosti (1950 - 1951), odbore O, Z, C, E, T, V, LM ministerstva národnej bezpečnosti (1951 - 1952), operatívnych odboroch a oddelenia Správy ochrany prezidenta (1952 - 1953), Správe ochrany ústavných činiteľov (1952 - 1953), VIII. správe MV, operatívnom odbore VII. správe MV (1953 - 1963), IV. správe MV (neskôr FMV), Odbore VII. správy MV povereným vykonávaním zatýkania a domových prehliadok (1953 - 1956), operatívnych odboroch XI. správy MV (1953 - 1963) a VI. správe MV (neskôr FMV), I. správe ZNB, II. správe ZNB, X. správe ZNB (1974 - 1988), XI. správe ZNB (1974 - 1988), III. správe ZNB (1964 - 1990), IV. správe ZNB (1964 - 1990), VI. správe ZNB (1963 - 1990), Hlavnej správe vojenskej kontrarozviedky (1. 9. 1970 - 31. 8. 1983), XII. správe ZNB (1974 - 1990), XIII. správe ZNB, XIV. správe ZNB, Federálnej správy vyšetrovania ŠtB, v správe ŠtB krajských správ ZNB okrem príslušníkov oddelenia doprovodov československých lietadiel odboru letiskovej kontroly, Spravodajskej správe Generálneho štábu Československej ľudovej armády, na Oddelení ŠtB okresných správ ZNB okrem príslušníkov oddelenia režimovej ochrany jadrových elektrární.
K Čl. IV
Navrhuje sa účinnosť predkladaného návrhu zákona so zohľadnením potrebnej dĺžky legisvakančnej lehoty na 1. septembra 2015.
• Pre inf.-čo sa šilo k VD /zatiaľ/  |  17.12.2014 10:10:11  |  IP: 85.237.---.---
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky – Jurinová, Šipošová - OĹaNO.
Návrh zákona je koncipovaný tak, že prostredníctvom dane vyberanej zrážkou bude bývalým príslušníkom Štátnej bezpečnosti a ich bezpečnostných zložiek dodatočne strhávaných 50 % ich výsluhových dôchodkov. Keďže sa predpokladá, že vysokopostavení príslušníci ŠTB majú dnes priemerné výsluhové dôchodky na úrovni 600 až 700 eur, ich zdanením by sa tak dostali približne na priemernú úroveň starobných dôchodkov v Slovenskej republike. Návrh zákona nerozlišuje medzi bývalými príslušníkmi Štátnej bezpečnosti podľa dĺžky vykonávanej činnosti, keďže samotná skutočnosť, že sa podieľali na popieraní základných práv a slobôd bude rozhodujúca na účely znižovania výsluhových dôchodkov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Na účely zdaňovania výsluhových dôchodkov bývalých príslušníkov bezpečnostných zložiek nebude smerodajné, ako dlho pôsobili v danej zložke, ale samotná príslušnosť k bezpečnostnej zložke, keďže jednotlivé osoby prechádzali v rámci rôznych zložiek a súčasne stanovenie rôznych kritérií podľa počtu odpracovaných rokov v jednotlivých zložkách by mohlo spôsobiť opačný efekt, a to neustále žaloby ohľadom dĺžky výkonu alebo pôsobenia v určitej bezpečnostnej zložke, čím by sa návrh zákona minul účinku.
V zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa navrhuje definovať nový druh daňovníka, ktorý sa podieľa na sledovaní a týraní osôb a to na účely dodatočného zdaňovania výsluhových dôchodkov, pričom za takéhoto daňovníka sa bude považovať fyzická osoba, ktorá bola príslušníkom nasledujúcich bezpečnostných zložiek:
- bezpečnostnej zložky Štátnej bezpečnosti, Hlavnej správy vojenskej kontrarozviedky Zboru národnej bezpečnosti (III. správa), spravodajskej správy Hlavnej správy Pohraničnej stráže a ochrany štátnych hraníc, odboru vnútornej ochrany Zboru nápravnej výchovy, Spravodajskej služby Generálneho štábu Československej armády alebo predchodcov týchto zložiek v období od 18. apríla 1939 do 31. decembra 1989,
- Štátnej bezpečnosti súčasti bývalej Štátnej bezpečnosti, ako zložky Zboru národnej bezpečnosti, Hlavnej správy rozviedky Zboru národnej bezpečnosti (I. správa), Hlavnej správy kontrarozviedky Zboru národnej bezpečnosti (II. správa), Správy sledovania Zboru národnej bezpečnosti (IV. správa), Správy spravodajskej techniky Zboru národnej bezpečnosti (VI. správa), Správy pasov a víz Zboru národnej bezpečnosti, územných útvarov vykonávajúcich činnosti týchto súčastí alebo predchodcov týchto súčastí a útvarov.
Rovnako sa za daňovníka, ktorý sa podieľal na sledovaní a týraní osôb bude v zmysle prílohy č. 1 k zákonu č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane utajovaných skutočností“) považovať fyzická osoba, ktorá bola pracovne zaradená v štruktúrach bývalej Štátnej bezpečnosti a vykonávala svoju činnosť v útvaroch Hlavnej správy ŠtB (1966 - 1971), Federálnej správy spravodajských služieb (1969 - 1971), Sekretariáte námestníka ministra vnútra ČSSR pre riadenie federálnej spravodajskej služby (1970 - 1971), Bezpečnostnom odbore MV SSR (1969 - 1971), Organizačno-bezpečnostnom úseku MV

16.12.2014
• Vladimír Hús  |  16.12.2014 20:19:57  |  IP: 178.23.---.---
Zdravím Ťa Matej, samozrejme, že ja som nespokojný, len ani nemám chuť na diskusiu k tejto téme a to preto, že nejako v lete som otvoril tému vianočných príspevkov, že asi nedostaneme. 2-3 kolegovia zaútočili na mňa ako psy, že či sa nehanbím pýtať pri takomto dôchodku ešte príspevok, odpovedal som im, že ked nám najvyšší súd toto odklepol, prečo by som sa toho vzdával. Jednoducho zaútočili na mňa, dýchať mi nedali. Tearz som otvoril tému výsluhových dôchodkov ŠtB ákov, pozri sa koľko príspevkov tu je, pri tom ja som nebol v štb, ale tí, ktorých sa to týka čušia, ked im siahnu na dôchodky budú prosiť o pomoc, ale keby sa pustila vlna všetkých výsluhových dôchodcov, tak by sa báli siahnuť im na dôchodky, ked sa to vláde dovolí, aby siahaala na ich dôchodky, potom je už len malý krôčik na to, aby siahli na naše dôchodky. To prečo ? Lebo nie sme v jednom šíku. Ja som napísal asi 4-5 meilov Jurinovej v priebehu roka, ani sa neunúvala odpísať mi. Ty v službe keby si nedal včas odpoved, nedostaneš ani dovolenku. Takže toto sú dôvody subjektívne, prečo mne sa diskutovať nechce. Objektívny dôvod je ten, že keby sa aišlo podľa pôvodného vzorca, tak by nám ešte mohli siahnuť na dôchodky, lebo vypadá tak, že inflácia za tento rok bude záporná, takže takto Iný objket. dôvod je ten, že ústavný súd v príipade nevalorizovania ich platov, rozhodol promptne, že to je neústavné. Ale, že nám siahli na valorizáciu, tak o tom sa nevie rozhodnúť doposiaľ. Takže asi toľko, ja som stratil chuť už o niečom písať.
• Matej  |  16.12.2014 15:20:49  |  IP: 87.244.---.---
Chlapci, co ste spokojni s touto zobrackou valorizaciou za tento a buduci rok. Ja nie,rozpravajme sa o tom viac.
• Matej  |  16.12.2014 15:20:38  |  IP: 87.244.---.---
Chlapci, co ste spokojni s touto zobrackou valorizaciou za tento a buduci rok. Ja nie,rozpravajme sa o tom viac.

15.12.2014
• Vladimír Hús  |  15.12.2014 19:50:42  |  IP: 178.23.---.---
nazdar Miško, mne už pomôže len to isté, čo kolegovi Nemcovi, ja mám 3 veľmi ťažké poškodenia nôh.
• Michal  |  15.12.2014 17:56:27  |  IP: 95.102.---.---
Škoda Vladko - vieš, že neustále hľadám, snorím, aby som Ti aspoň trocha vedel pomôcť! Zaslúžiš si to!Nový príspevok
nick  
text
 
 
343+9osem  =  
Vyplňte kontrolu proti SPAMu.
TOPlist