aktualizované: 01.08.2015 08:41:33 

POLICAJT VO VÝSLUŽBE

Úvod
 
 
Táto stránka je optimalizovaná na webový prehliadač Mozilla Firefox, rozlíšenie 1024x768
 
Stiahnúť si môžete www.mozilla.sk - zdarma
 

Valné zhromaždenie 12. septembra vo Sv. Petri od 10,00 hod.
 

       

Víta  vás

 
 
stránka
 

  POLICAJT VO VÝSLUŽBE

                                                             

PVV so sídlom Ružová 372, Zlatná na Ostrove, PSČ 946 12, je občianskym združením v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Zaregistrovaním Stanov PVV na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky  dňa 19.11.2009 pod číslom VVS/1-900/90-34596 vzniklo občianske združenie s názvom :

 

POLICAJT  vo  výslužbe

 

ktorého členmi sú bývalí príslušníci policajno-bezpečnostných služieb s pôsobnosťou na celom  území Slovenskej republiky. 

 

Ciele združenia :

 

podporuje preventívno-výchovné aktivity polície,

pomoc občanom, ktorí sa stali obeťami trestného činu, resp. iného protiprávneho konania,

formovanie právneho vedomia mládeže, jej plnohodnotného všestranného rozvoja a pozitívneho ovplyvňovania pri uskutočňovaní spolupráce polície s mladou generáciou,

preventívno-výchovná činnosti na školách v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, drogovej trestnej činnosti,

 

Členstvo

 

Členom môže byť bývalý príslušník policajno-bezpečnostných služieb, ktorý sa stotožňuje so stanovami a cieľmi združenia a spĺňa tieto predpoklady:

je plne spôsobilý pre právne úkony,

bol príslušníkom policajno-bezpečnostných služieb,

Čestným členom sa môže stať osoba, ktorá sa významne zaslúžila o realizáciu poslania a cieľov PVV.

O činnosti PVV a jeho aktivitách Vás budeme pravidelne informovať prostredníctvom tejto webstránky, na ktorej okrem iného nájdete aj základné dokumenty a iné zaujímavosti .

 

                                                                                                                  Michal  ČAČKO
                                                                                              Riaditeľ PVV
 
 
 
Počet členov ku dňu 01.01.2014 :  185                                       Počet čestných členov ku dňu 01.01.2014 :  10
TOPlist
 Návštevnosť:   |  Tvorba webových stránok na WebLahko.sk  |   Mapa stránok