Založiť webovú stránku alebo eShop
aktualizované: 12.03.2017 19:13:27 

POLICAJT VO VÝSLUŽBE

Naši oslávenci
 
  

                  Narodeniny  členov  PVV 
  

Všetkým naším oslávencom praje Riaditeľstvo PVV pevné zdravie, veľa osobných a pracovných úspechov, veľa  ďalších  radostných a bezstarostných rokov strávených v kruhu svojich najbližších, priateľov a v neposlednom rade v kruhu bývalých kolegov.

                                                        

                              Riaditeľstvo PVV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOPlist